اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

متیس در یک سفر از قبل اعلام نا شده وارد کابل شد

متیس در یک سفر از قبل اعلام نا شده وارد کابل شد

مشاهده در منبع اصلی