اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

بی‌ مسوولیتی داکتران در شفاخانه «فرانسوی‌ ها»

یک‌ هفته قبل برای مریضی از داکتر عصمت‌ الله حامد برای «ویزیت» نام نویسی کردیم.

روز گذشته سر ساعت 11 نوبت ما رسید. 10 نیم صبح مریض را در شفاخانه رساندیم و منتظر نوبت ماندیم بیش از 30 مریض دیگر مشمول کودکان، بانوانِ مسن و پیرمردان نیز صف کشیده بودند. اصولا در فاصله هر 10 دقیقه یک بیمار را باید ارزیابی می‌ کرد اما جناب داکتر عصمت‌ الله حامد بی‌ خیال مشغول تماس‌ های تلفنی شخصی خود تشریف داشت.

از ساعت 11 پیش از چاشت تا دو و نیم پس از چاشت این داکتر مشغول تماس شخصی بود. ده‌ ها مریض که از درد به خود می‌ پیچیدند کسی خیالی بر آنها نمی‌کرد. بستگان مریضان و کودکان از بی‌ حوصلگی و گرسنگی به‌ فغان رسیده‌ اند.

هر باری که پشت دروازه داکتر عصمت می‌ پرسید منشی‌ اش با بی نزاکتی تمام می‌ گوید که داکتر صاحب به تاجیکستان صحبت می‌ کند منتظر باشید. من درحالیکه سراغ مسوولین درجه اول شفاخانه می‌‌ گردم هیچ کارمندی حاضر نیست شماره تماس یا آدرس از مسوولین را بدهد. کسی گفت که داکتر عبدالله فهیم، سابق نطاق در تلویزیون دولتی یکی از مسوولین این شفاخانه است.

به مشکل پشت دروازه تعمیر او خود را رسانیدم او هم وقت ندارد با کسی حرف بزند و محافظین این بخش به‌ دروغ می‌ گویند داکتر عبدالله فهیم در سمینار است. چور، پیسه‌ خوری، فساد و بی‌ مسولیتی در شفاخانه فرانسوی‌ ها بیداد می‌ کند. فریب ظاهر شیک و نام لوکس آن‌ را نخورید که خدمات اش بدتر از علی‌ آباد دولتی است.

مردم را اینها نعل ‌می‌ کنند و از گوسفند‌خویی بیماران و پای بازان‌ شان سوءاستفاده و مسوولین این بیمارستان غرق تجارت و فساد اداری هستند. وزیر صحت داکتر فیروز لطفا به این بیمارستان و داکتران بیمار آن برسید.

هارون معترف

مشاهده در منبع اصلی