اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

وزارت خارجه: از طالبان در نشست تاشکند دعوت نشده است

مشاهده در منبع اصلی