اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

وزارت خارجه: از طالبان در نشست تاشکند دعوت نشده است

مشاهده در منبع اصلی