اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

آن هنگام که بودا فرو ریخت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، کهن سرزمینی که ادیان مختلف را زیسته در خود گران ترین گنج هایی دارد از زمین حاصلخیز تا آسمانی سخاوتمند و نمادهایی که در هر گوشه آن روایتگر گذشته است اما گرفتار کینه توزی و تنفرهای قومی که همواره پیامی برای حال و آیندگان دارد.

بامیان محاصره در میان کوه ها که سرزمین یکی از محرم ترین قومیت های افغانستان است در نفرت قدرتمندان با نسل کشی های به تکرار تاریخ مواجه بوده که تاریک ترین روزها را در ماه مارچ سال 2001 به دست منفورترین ها به خود دید و سرانجام در یازدهم این ماه از بودای عظیم، حفره ای تاریک باقی ماند.

بت های بامیان که معرف افغانستان باستان به جهانیان است در جهل طالبان که پس از قتل و غارت در نسل کشی به دنبال تفریح بودند با فتوای رهبر خود سه شبانه روز با توپ و مواد منفجر به نیت خود تاریخ را نابود کردند در حالی که چه کسی و کدام قدرت می تواند گذشته کشور در دوران باشکوه باستان را از میان ببرد.

نگاه قومی و مذهبی که سبب جنایت های فیجع در افغانستان شده دلیل اصلی عقب افتادگی و جنگ مدام کشور است از تبارطلبی تا نیروی تروریسم، تخریب بت های بودا همچنان که جهان را در شک پس از نسل کشی های این گروه فرو برد، نشان داد که با وجود ظهور و افول حکومت ها و ادیان مختلف در این سرزمین هیچ کدام حتی مغولان به تاریکی و شومی طالب نبوده است.

صلصال و شهمامه جدای از اینکه معرف منطقه و قومیت خاصی باشد فراتر از جغرافیای افغانستان میراثی برای کل جهان است که اکنون جای خالی آن همچون درد خون های بشماری که ریخته بر قلب مردم سنگینی می کند.

جهان در تلاش برای منصرف کردن رهبر این گروه در جهت حفظ تاریخ کهن بود اما نه تنها قدرت های دینی نشسته در مصر هیچ تلاشی نکردند بلکه پاکستان نیز طی نمایشی بدترین سفیر را برای گفتگو با ملاعمر به کشور فرستاد تا تنها از بار فشارهای جامعه جهانی رهایی یابد و همچنان که همواره مناطق مرکزی در بی عدالتی ها و تنفرهای قومی رها شدند، بت ها هم به تلخی فروریختن را در محروم ترین نقطه از این سرزمین تجربه کردند.

اینک، همزمان با هفدهمین سال از تخریب بت های بامیان به دست طالبان در کنار فجایع بزرگ قتل عام ها در این ولایت که هیچ گاه مورد پیگری و تحقیق قرار نگرفت، حکومت در تلاشی خستگی ناپذیر خواهان صلح عزتمند با ترویستان است تا همین نیم بند ثبات و دستاوردها را از میان برده و دوران جهالت را بازگرداند.

و اگر اکنون دیگر ملاعمری نیست که همراه با نابودی مردم دستور تخریب تاریخ را صادر کند اما بر مسند قدرت آنهم با سو استفاده از قدرت در مشروعیت مردم خاین تر از هر رهبری برای طالبان، رییس جمهور نشسته است تا با تکیه بر قدرت امریکا و چشم به الطاف پاکستان از افغانستان کشوری بسازد در پشتونیزم آنهم توسط طالبی که به هیچ قومیت و دینی پایبند نیست.

در حالی که از هر گوشه کشور خون جاری است و ناامنی بی داد می کند، حفره ای بزرگ در میان کوه های سربه فلک کشیده روزگاری در خود گنجی عظیم داشت که اکنون روایتگر این است که افراط گری و جهالت نتیجه ای جز ویرانی ندارد چه آنکه با نام طالب و پرچم سفید می جنگد و چه ارگ نشینی که از قدرت این سرزمین برای خیانت استفاده می کند.

سازه ای عظیمی که قرن ها شکوه و زوال امپراطوری ها را دید، بی عدالتی ها در فجایع انسانی طالب را تاب نیاورد و بیش از اینکه با توپ و تانک تخریب شود خود فرو ریخت.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی