اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

رسانه ها باید مستقل و بی طرفانه عمل کنند

بحث آزادی بیان و رسانه یکی از بحث های مهم و بنیادی در افغانستان به شمار می رود. کشوری که قرن ها در سایه حاکمیت استبدادی به سر برده و ساکنان آن از کاروان مدنیت، توسعه و پیشرفت …

مشاهده در منبع اصلی