اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

رسانه ها باید مستقل و بی طرفانه عمل کنند

بحث آزادی بیان و رسانه یکی از بحث های مهم و بنیادی در افغانستان به شمار می رود. کشوری که قرن ها در سایه حاکمیت استبدادی به سر برده و ساکنان آن از کاروان مدنیت، توسعه و پیشرفت …

مشاهده در منبع اصلی