اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

سیاسیون: اگر انتخابات به موقع برگزار نشود، مانع کار حکومت می‌شویم

مشاهده در منبع اصلی