اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

سرقت ده‌ها میل سلاح از ذخیره‌گاه پولیس کابل

هفتاد میل اسلحه و سه دوربین از ذخیرگاه مهمات پولیس در کابل سرقت شده است.

این جنگ افزارها شامل تفنگچه‌ها و دوربین‌های شب‌بین بوده که از یک بخش حمایوی پولیس در کابل دزدی شده است.

به گزارش یک، در پیوند به این رویداد تا حال چندین تن از سوی وزارت داخله بازداشت شده اند.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی