اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 قوس , 1397

هزاران افغان در سوئیس به منظوری تغیرات در کارت “اف” تظاهرات کردند

مشاهده در منبع اصلی