مطالب مرتبط:

افراد مسلح غیر مسوول از موترهای پولیس استفاده شخصی می کنند!

افراد مسلح غیر مسوول در تخار از ده‌ها موتر رینجر پولیس به مقاصد شخصی استفاده می‌کنند.

مطالب اخیر