اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

افراد مسلح غیر مسوول از موترهای پولیس استفاده شخصی می کنند!

افراد مسلح غیر مسوول در تخار از ده‌ها موتر رینجر پولیس به مقاصد شخصی استفاده می‌کنند.

مشاهده در منبع اصلی