اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

نیروهای کماندوی افغان، طالبان فراری انارده را از پا درآوردند

مشاهده در منبع اصلی