اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

نیروهای کماندوی افغان، طالبان فراری انارده را از پا درآوردند

مشاهده در منبع اصلی