اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

جلوگیری از وقوع یک حمله انتحاری در کابل

ماموران امنیت ملی از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده اند.

مشاهده در منبع اصلی