اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

جلوگیری از وقوع یک حمله انتحاری در کابل

ماموران امنیت ملی از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده اند.

مشاهده در منبع اصلی