اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

پوهاند باوری: دروزارت اطلاعات وفرهنگ به هیچ صورت خشونت علیه زنان قابل قبول نیست

کابل باختر 21 حوت
از روزجهانی زنان امروز زیرشعار " وقت آن رسیده که همه به سوی ایجاد تغییرات مثبت در زنده گی زنان روستایی بشتابیم " دروزارت اطلاعات وفرهنگ تجلیل به عمل آمد.
به گزارش آژانس باختر، درمحفلی که به این مناسبت ترتیب یافت، پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نخست از همه روز بین المللی زن را به زنان و مردان تبریک گفته اضافه کرد که رابطه عاطفی دروجود مردان است اما این رابطه درزنان بیشتر از مردان میباشد وعلت آنرا روان شناسان دوچیزمیدانند ، یک نظربه موقعیت زنان درجامعه ، محیط و محدودیت های آنان نسبت به مردان زنان زیاد عاطفی اند .
دو مقاومت و ظرافت زنان دربرابرمشکلات سبب شده که زنان بیشترعاطفی باشند .
وی اضافه کرد که مرحمت که زنان نسبت به خانواده و اولادها دارند نشانه ظرافت ذاتی آنان است .
او همچنان گفت توانمندی زنان نسبت به مردان به مراتب بیشتر است چرا زمانیکه یک کودک را اگر به یک مرد بسپارید تا ازوی مواظب بکند بعد از دوساعت خسته شده کودک را رها می کند برعکس زنان به ساعت ها ازکودکان مواظبت می کنند و خسته نمی شوند .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در رابطه به محرومیت زنان گفت، یکی از دلایل که زن محروم است این است که زن را به حیث رابطه می شناسند نه به ذات مقام انسانی وی و تا زمانی که زن موجود مستقل تصورنشود زن محروم است.
وی اضافه کرد، برای این که زن یک موجود مستقل شناخته شود نیاز است که مقاومت و مبارزه شود  و مبارزه و مقاومت به معنی این نه که خانواده از هم بپاشد ، بلکه به کودکان ازطفولیت درخانواده تعلیم داده شود.
وی دررابطه به خشونت علیه زنان گفت،  زمزمه های وجود دارد که دروزارت اطلاعات وفرهنگ خشونت علیه زنان موجود است و ما باید بین خشونت و تهذیب در رابطه به امورکار تفکیک صورت بگیرد .
وی اضافه کرد که دروزارت اطلاعات وفرهنگ به هیچ صورت خشونت علیه زنان قابل قبول نیست .
بعداًپيام تبريكي  رييس اجراييه  حكومت وحدت ملي توسط شميم عزيزي  يكتن از كارمندان آن رياست خوانده شد كه در قسمت آن داكتر عبدالله  عبدالله رييس اجراييه حكومت وحدت ملي چنين گفته ، بدون حضور پررنگ  زنان درعرصه سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي دست يافتن به توسعه پايدار  وجامعه آباد وسربلند متصور نيست .
همچنان درپيام گفته شد كه حكومت وحدت ملي ، گام هاي عملي را براي تامين عدالت اجتماعي وحقوق  زنان به ويژه  مشاركت سياسي ، مبارزه  با خشونت  و تبعيض  عليه زنان برداشته است.
پوهنيار سيده مژگان مصطفوي  معين امور مالي واداري وزارت اطلاعات فرهنگ ضمن تبریکی روز بين المللي زن گفت:  گرچه  تجليل نمادین از اين روز زياد ميشود  اما  خوب است كه به اين بهانه بررسی از وضعیت زنان در محیط کار، اجتماع ، خانواده وغیره صورت بگیرد.
مصطفوي  علاوه كرد كه با وجود آنكه درراستاي  بهبود وضعيت  زنان مسولان امور ودولت مردان گام های موثر برداشته اند وقانون اساسي بهترنسبت به   كشور منطقه  داريم وهمچنان بالا ترين رقم زنان را در پارلمان  كشور داريم اما تاهنوز براي زنان روستايي كاري  صورت نگرفته و دروضعيت  آنان تغيير  رونما نگردیده .
به گفته خانم مصطفوي  كشورما نه درجمله كشورهای مدرنیته است  و نه هم عقب مانده يعني  نه به مدرنيزم  رسيديم ونه هم به رشد چندان .
  بناً زنان دراين كشور زحمتكش  ترين بخش را تشكيل ميدهند كه به حمايت  بيشتر دولت نياز دارند .
خانم مصطفوي  اضافه كرد كه  درجريان كار وصحبت با اقشار مختلف ديده ميشود كه تبعيض  درمحيط كار در ادارات غير دولتي  ازهرلحاظ  بيشتر است .
همچنان دراين محفل  محبوبه سعادت آمر جندر  دررابطه به حقوق زن دراسلام و مقام زن دراجتماع صحبت نمود و روز زن را به كارمندان  وزارت اطلاعات و فرهنگ تبريك گفته آرزو صلح وسعادت براي مردم افغانستان نمود . ماری

مشاهده در منبع اصلی