اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

پوهاند محمد رسول باوری، به برگزاری هرچه بهترجشن باستانی نوروز تاکید کرد

کابل باختر21 حوت
به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نشست کمیسیون آماده گی برای برگزاری جشن باستانی نو روز، دایر شد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین نشست اعضای کمیسیون به ترتیب گزارش ازکارکرد ها و آماده گی های نهاد های مربوط شان را ارائه کردند.
همینگونه دررابطه ایجاد کمیته های مسول و اعضای آن ، اجندای عمومی کمیسیون وبرنامه های آماده گی برای جشن باستانی نو روز بحث صورت گرفت و محل برگزاری و برنامه های نهاد های ذیربط مشخص شد.
اعضای کمیسیون درکنار آن که نظریات و پیشنهاد های شان را ابرازکردند، ازآماده گی های شان درزمینه برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی ، عنعنه یی و نمایشگاه ها، اطمینان دادند.
درنشست ضمن آن که برخی از محل های برگزاری جشن نو روز مشخص شد، فیصله به عمل آمد تا بخش های مختلف کمیسیون ازکارکرد های شان درنشست آینده گزارش ارائه کنند.
همچنان پوهاند باوری به خاطربرگزاری هرچه بهترجشن باستانی نو روز سال 1397 و هماهنگی برنامه ها به این مناسبت تاکید کرد.احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی