اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

حملۀ افراد منسوب به حکمتیار به تصویر حمیده برمکی

مشاهده در منبع اصلی