اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

کار ساخت سربند کانال دیباشی پایان یافت

کابل باختر 21 حوت
    وزارت انرژی و آب برای مدیریت همه جانبه منابع آب، جلوگیری از سیلاب‌ها،  تامین آب زراعتی و آشامیدنی شهروندن کشور، کار ساخت سربند کانال دیباشی ولایت پکتیا را تکمیل کرده است.
به گزارش آژانس باختر، این پروژه که نزدیک به  14 میلیون افغانی هزینه برداشته است مصارف آن، از بودجه انکشافی وزارت انرژی و اب پرداخت شده است.
سربند این کانال 14 کیلومتر درازی دارد ساخته شده  و هم اکنون 1522 هکتار زمین را زیر پوشش آبیاری قرار داده است.
مقامات وزارت انرژی و آب می‌گویند که این کانال ضمن تامین آب زراعتی منطقه،  آب آشامیدنی بیش از 3000 خانوار را نیز تامین کرده است.نالان

مشاهده در منبع اصلی