مطالب مرتبط:

ولسوالی اناردره فراه به تصرف طالبان درآمد

مرکز ولسوالی اناردره این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است.

مطالب اخیر