اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

ولسوالی اناردره فراه به تصرف طالبان درآمد

مرکز ولسوالی اناردره این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است.

مشاهده در منبع اصلی