اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

طالبان فعالیت دو شبکه مخابراتی را در آقچه از طرف شب ممنوع کرد

شبرعان  باختر 21 حوت
گروه طالبان فعالیت دو شبکه مخابراتی را در آقچه جوزحان از طرف شب ممنوع کرد
سر پرست ولسوالی آقچه جوزجان به خبر نگار محلی آژ انس باختر گفت ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی اتصالات وروشن را از ساعت شش شام تا شش صبح ممنوع کرد .
انه مراد شاهی سر پر ست آن ولسوالی میگوید  که گروه طالبان تایک کیلو متری ان ولسوالی  رسیده اند امااز  راه اندازی  عملیات پاکسازی  خبری نیست
شماری از باشند گان ولسوالی آقچه نیز از گسترش فعالیت  های گروه طالبان ابراز نگرانی کردند  و گفتند که منع فعالیت شبکه های مخابراتی انان را دچار مشکلات فراوان کرده است  لیلما

مشاهده در منبع اصلی