اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

سه تن با ده ها لیتر ماده سازنده مواد مخدر باز داشت شدند

نیمروز  21 حوت باختر
سه تن دیروز  با یکصد و هشتاد و هشت لیتر مایع سازنده مواد مخدر در نیمروز دستگیر شدند .
محمد مسوول مطبو عاتی قو مندانی امنیه نیمروز به خبرنگار محلی آژ انس باختر گفت  این مواد از داخل یک منزل  مسکونی  در قریه سیاه چشمان حومه شهر زرنج  به دست آمد .
محمد افزود . از باز داشت شده ها تحقیقات  آغاز شده است . شکریه

مشاهده در منبع اصلی