اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

عقب راندن طالبان از ولسوالی اناردره ولایت فراه

شهرفراه 21 حوت باختر
نظامیان قسمت های از ولسوالی اناردره ولایت فراه را که دیشب به کنترول  طالبان درآمد ه بود از نزد ایشان پس گرفتند.
این ولسوالی شب گذشته درپی حمله گروهی طالبان مسلح از اداره دولت خارج شده بود.
به اساس گزارش ها ، سربازان اردوی ملی به همرای نیروهای کوماندو حوالی ساعت دویی پس ازچاشت امروز وارد بازارولسوالی اناردره شدند.
اکنون اداره ولسوالی  اناردره به دست نظامیان است و سربازان درحال بازرسی محل ها برای ردیابی بقایایی از مهاجمان در اطراف این ولسوالی اند.
نظامیان می گویند که به طالبان مسلح مجال آن را نداده اند تا تاسیسات دولتی را در انار دره آتش بزنند و تجهیزات جنگی سربازان را با خود ببرند.
عملیات بازپس گیری ولسوالی اناردره بامداد امروز و با حضور صدها نظامی آغازشد و این عملیات تنها پس از گذشت چند ساعت منجربا فتح این ولسوالی شد.
این عملیات حمایت قوای هوایی کشور را نیز با خود داشت ؛ تا جایی که ابتدا مهاجمان از هوا آماج قرارگرفتند وسپس نظامیان به پیشروی و پاکسازی بازار اناردره و اطراف آن پرداختند.
دگروال خورشید رییس ارکان لوای دوم قول اردوی ظفردرغرب کشوربه آژانس باخترگفت " پس از سقوط ولسوالی اناردره به دست طالبان ، زود دست به کار شدیم و اززمین و هوا دشمن را آماج قراردادیم و به آنان حتی مجال این را ندادیم که تاسیسات دولتی را آتش بزنند و تجهیزات جنگی سربازان را با خود ببرند."
اوگفت که هم اکنون پرچم سه رنگ کشور بر فراز تاسیسات ولسوالی اناردره به اهتزاز است و نظامیان درحال احیای پاسگاه های امنیتی شان اند.
با این حال برخی از گزارش ها حاکیست که هنوز در دور دست های بازار ولسوالی اناردره ، صدای درگیری های پراکنده به گوش می رسد.
به اساس ارقام بیان شده ، حدود شصت هراس افگن درنبرد با نظامیان درولسوالی اناردره کشته شده اند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشته اند.
ملا صادق فرمانده ارشد طالبان در فراه درمیان کشته شده ها است و همچنان درمیان زخمی های این رویارویی چندین فرمانده محلی هراس افگنان به شمول ملاترابی وملا هجرت شامل اند.
درحمله طالبان برولسوالی اناردره و درجریان نبرد های پراکنده ، هشت نظامی به شمول فرمانده پولیس این ولسوالی به شهادت رسیدند و ده تن دیگر شان زخم برداشتند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی