اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

بهای مواد خو راکی والبسه در بامیان افزایش یافته است

بامیان 21 حوت باختر
باشند گان بامیان از بالا رفتن بهای مواد خو راکی والبسه در بازار شکایت دارند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر،حالا که کمتر از ده  روز به عید نو روز مانده است ارزش مواد غذایی، ّ لباس  و سایر اجناس افزایش یافته است  و نرخ مشخص  در بازار وجود ندارد .
شهروندان بامیان میگویند نه تنها قیمت مواد خو راکی  در بازار ها بلند رفته است بلکه قیمت کالاهم به  بالا ترین حد رسیده است ومردم مجبو ر اند به قیمت گزاف مواد مورد نیاز شانرا خر یداری کنند .
آنها می گویند در ایام نو روز  شاروال این شهر هیچ گونه دسترسی برای اداره بازار ندارد و مغازه داران به هر قیمتی که خواسته باشند مواد غذایی را به فروش می رسانند.
اما مسوولان  در شاروالی بامیان میگویند بابالا رفتن ارزش اسعار خارجی و تقاضا برای خر ید اموال واجناس  بهای مواد غذایی  و البسه نیز  افزایش می یابد  ولی با وجود آن ما تلاش داریم که در بازار نظارت داشته باشیم . خالقیار

مشاهده در منبع اصلی