اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

کشته شدن شش هراس افگن در نورستان

شهرپارون 21 حوت باختر
شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درولایت نورستان کشته شدند.
مهاجمان بامداد امروز هنگام عبوراز نوار دیورند در ولسوالی کامدیش آماج گلوله باری نظامیان قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری شش مهاجم کشته شدند .
یک خبردیگر حاکیست که ماموران امنیتی بامداد امروز سه ماین را از پررفت وآمد ترین محل های نورستان کشف و خنثی کردند.
آنان طالبان را عامل این ماین گذاری ها می خوانند.
طالبان درافغانستان بیشتر به کارگذاری بمب و ماین درراه های پررفت و آمد متوسل می شوند ؛ اقدامی که اکثرا غیرنظامیان را قربانی می گیرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی