اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

هشت فرد مسلح به ظن دزدی در جوزجان باز داشت شدند

شبرغان باختر 21 حوت
پولیس جوزجان صبح امروز  یک  گروهی از دزدان مسلح رااز مسیر جوزجان  مزار شریف دستگیر  کرد .
سمونوال عبدالحفیظ  خاشی آمر امنیت قو مندانی امنیه جوزجان به آژانس باختر گفت  که از نزد افراد باز داشت شده هفت میل جنگ افزار  و مقداری از اموال سرقت شده نیز به دست آمده است .
خاشی افزود،  این افراد  در تحقیقات ابتدایی به جرم  شان اعتراف کرده اند در بسیاری سرقت های مسلحانه در شهر شبرغان وحومه آن دست داشته اند . لیلما

مشاهده در منبع اصلی