اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

سی و پنج هزار کودک در تخار واکسین پولیو میشوند

تالقان  باختر  21 حوت
دور اول برنامه بهاری واکسین پولیو دیروز در تخار آغاز شد.
ریس صحت عامه تخار به آژانس باختر گفت که در این دور طی پنج روز سی و پنج هزار کودک زیر پنج سال توسط دو هزارو پنجصد رضا کار در مرکز و ولسوالی های شانزده گانه آن ولایت واکسین میشوند .
والی تخار در محفل افتتاح برنامه بهاری واکسین پولیو از مردم و خانواده ها خواست تا به خاطرمحو کامل فلج اطفال با تیم های رضا کار همکاری نمایند .
وی افزود: خوشبختانه از ده سال به این سو هیچ واقعه مثبت پولیو در آن ولایت  دیده نشده است . لیلما

مشاهده در منبع اصلی