اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

حدود 9.9 میلیون طفل در تمام ولایت های کشوردر مقابل فلج واکسین خواهند شد

کابل باختر 21 حوت
وزارت صحت عامه در همکاری با اداره یونیسف و سازمان صحی جهان امروز نخستین دور برنامه سرتاسری واکسین پولیو را در سال روان میلادی راه اندازی میکند.
در این برنامه  قرار است حدود 9.9 میلیون طفل زیر سن پنج سال، در مقابل مرض پولیو واکسین خواهند شد، و نزدیک به 8.9 میلیون طفل بین سن 6 ماهه تا  5 ساله کپسول های ویتامین A به خاطر بلند بردن مقاومت بدن آنان در مقابل امراض داده شود.
قابل یادآوری است که کپسول های متممه ویتامین آ (A) واقعات اسهالات و سرخکان را در اطفال کاهش میدهد و سبب جلوگیری از شب کوری و کری (کاهش قوه شنوایی) می گردد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، درمراسم افتتاح  این برنامه داکتر فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت: " وایرس پولیو اکنون در ساحات بسیار محدود مورد تمرکز ما برای بقای خود تلاش می نماید و امید وار هستیم که بیش از این دیگر شاهد واقعات وایرس پولیو که یک زمانی در همه جا پراگنده بود، نباشیم. پیکان افزدودر حال حاضر 98 فیصد خاک افغانستان عاری از پولیو است .
واکسین پولیو مصئون است و هیچ گونه عوارض جانبی منفی ندارد و تطبیق این واکسین برای اطفال نوزاد و مریض بیشتر ضروری و لازمی است .
داکټر پیتا چیک ویدز معاون نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفت: " نخستین دور برنامه  سرتاسری واکسین پولیو در سال 2018 برای ما یک فرصت مهم است. باوصف آنکه معافیت مردم به سطح بالا در مقابل وایرس پولیو در سرتاسر کشور حاصل شده، اما هنوز هم این وایرس در برخی ولسوالی های حوزه های جنوب و شرق کشور در حال گردش است.
اطفال که در حال حرکت هستند ( بیجا شدگان و کوچی ها) در محراق توجه قرار دارند. این برنامه سرتاسری، توسط نزدیک به 70 هزار کارکنان متعهد واکسین پولیو به پیش برده خواهد شد و آنان در محلات مسکونی خود خانه به خانه خواهند رفت .
به روز جمعه ، گروه های واکسین به آنعده خانه ها دوباره مراجعه خواهند کرد، که کودک شان در سه روز نخست کمپاین بنابر دلیلی از واکسین باز مانده اند.
خانم آدل خضر نماینده اداره یونیسف گفت: " ما هرگز به این پیمانه برای خاتمه بخشیدن پولیو نزدیک نشده ایم. من از تمام والدین در سرتاسر افغانستان میخواهم که کودک خود را در جریان این هفته واکسین نمایند، مومنه احمدیار

مشاهده در منبع اصلی