اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

آغازکارزار واکسین فلج کودکان درهرات

شهرهرات 21 حوت باختر
کارزار واکسین فلج کودکان دیروز در ولایت هرات آغازشد.
درین کارزار سه روزه قراراست حدود هفتصد هزارکودک دربرابرپولیو واکسین شوند وبرای پنجصدهزارکودک بالاترازشش ماه کپسول ویتامین ای داده شود.
محمد آصف رحیمی والی هرات درمراسم آغازکازار پولیو بااعلام این مطلب که گردش ویروس فلج کودکان دریکسال گذشته درولایت هرات متوقف شده است ازتلاش مسولان صحی تقدیرکرد.
ازسوی دیگر محمد آصف کبیرمعاون ریاست صحت عامه هرات نیزازآماد گی مسولان ولسوالی های هرات به خاطرتطبیق این برنامه قدردانی نمود.
در این برنامه برای یك ميليون و يكصد و بيست هزار کودک در سطح زون غرب واکسین پولیو تطبیق می‌شود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی