اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

سه صد هزار کودک در تخار واکسین پولیو میشوند

تالقان  باختر  21 حوت
داکترسید حبیب سر پرست ریاست  صحت عامه تخار به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که برنامه پنج روزه تطبیق  پولیو از جانب ر یاست صحت عامه به همکاری سازمان صحی جهان و دفتر یو نیسف دیروز در آن ولایت آغاز شده است .
او اضافه کرد  برای سه صد و هشتاد و پنج هزار کودک بر علاوه  واکسین پو لیو  کپسول ویتامین ای و تابلیت های ضد کرم امعا نیزداده  میشود .
او گفت درین کار زار 2500 رضا کار در مرکز وولسوالی های شانزده گانه تخار  شرکت دارند . لیلما

مشاهده در منبع اصلی