اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

جوان افغان، من‌حیث قاچاقبر شناخته شد!

یک جوان 35 ساله افغان به جرم قاچاق انسان، در آسترالیا به 12 سال زندان محکوم شد.

مشاهده در منبع اصلی