اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

دایکندی، بهشت گمشده افغانستان

سرزمین گل بادام مجموعه عکس هایی از ولایت دایکندی با هنرنمایی امان الله صداقت در باغ بابر به نمایش گذاشته شدکد(14)

مشاهده در منبع اصلی