اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

افغانستـان و تجربه ناکام انجوها

رییس جمهور غنی دیروز در نشست ملی سازمان های غیر دولتی یک بار دیگر از حضور بی نتیجه و فعالیت های ناکام انجوها شکایت کرد و تهدید کرد موسساتی که نتوانند بر اساس قانون حرکت کنند …

مشاهده در منبع اصلی