اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

افغانستـان و تجربه ناکام انجوها

رییس جمهور غنی دیروز در نشست ملی سازمان های غیر دولتی یک بار دیگر از حضور بی نتیجه و فعالیت های ناکام انجوها شکایت کرد و تهدید کرد موسساتی که نتوانند بر اساس قانون حرکت کنند …

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی