اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

باختربانک به ارزش سه صد هزار افغانی به شفاخانه ملالی کمک کرد

کابل باختر/ 20/ حوت
ازروز جهانی زنان امروز ازطرف وزارت صحت عامه درشفاخانه ملالی زیژنتون تجلیل بعمل آمد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درمحفل که به این مناسبت ترتیب یافته بود دوکتور محب الله ځیر رییس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه گفت که زنان نیمی ازپیکر جامعه است و تجلیل ازاین روز زمینه را برای یکپارچگی ، رفاه زنان و تصریح دوباره تعهدات جهت اطمینان از دسترسی زنان به حقوق اساسی و سهم گیری درجریانات سیاسی و اقتصادی مساعد میسازد .
قابل یاد آورئیست هیئت رهبری باختر بانک برای بزرگ داشت از این روز برای بخش ولادت خانه شفاخانه ملالی زیژنتون به ارزش سه صد هزار افغانی وسایل طبی مساعدت نمود.
عامر خلیل الرحمن رییس عمومی باختر بانک از کارکردهای شفاخانه ملالی زیژنتون قدردانی نمود وعده همکاری بیشتر را به این شفاخانه درآینده ها نیز سپرد. ختم/ مومنه

مشاهده در منبع اصلی