اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

حدود سه صد هزار کودک واکسین پولیو میشوند

پلخمری / باختر/ 20/ حوت
دوراول برنامه بهاری واکسین پولیو امروز دربغلان آغاز شد.
داکتر عبدالحلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه بغلان از مرض پولیو به حیث دشمن پنهان و کشنده کودکان یاد کرد و با قدردانی از رضاکاران برنامه واکسین پولیو ازوالدین خواست تا کودکان شان را غرض تطبیق واکسین پولیو حاضر نمایند تا باشد از فلج شدن نجات یابند.
وی به آژانس باختر گفت که دراین دور بیش از سه صد هزار کودک زیرسن پنج سال درسه روز به گونه خانه به خانه واکسین میشوند.
قابل ذکر است که کدام واقعه پولیو از هفت سال به این سو درولایت بغلان به ثبت نرسیده است.   ختم/ لیلما

مشاهده در منبع اصلی