اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

خلیلی: هرگز نمی‌خواهیم طالبان تسلیم شوند

مشاهده در منبع اصلی