اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

خلیلی: هرگز نمی‌خواهیم طالبان تسلیم شوند

مشاهده در منبع اصلی