اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

بیماری زردی سیاه دربادغیس گسترش یافته

قلعه نو / باختر/ 20/ حوت
حدود سیصد تن دربادغیس به بیماری زردی سیاه مصاب شده اند.
لطیف روستایی رییس صحت عامه بادغیس به خبرنگار آژانس باختر گفت که بیماری زردی سیاه درسال روان درمناطقی از آن ولایت شیوع پیداکرده و سه صد مورد این بیماری درآن ریاست به ثبت رسیده است .
رییس صحت عامه بادغیس گفت ، مراکز درمانی آن ولایت توان درمان این بیماری را ندارد و تنها کاری که کرده میتواند تشخیص بیماری است .
رییس صحت عامه بادغیس ازمقامات دولتی خواستار فراهم سازی امکانات لازم جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری و نیز درمان بیماران شد.
ختم/ قایم

مشاهده در منبع اصلی