اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

عدم حضور افغانستان درنشست های صلح یک تجربه ناکام است

کابل اول حوت / باختر
روسیه و پاکستان نشست مشترکی را امروز درباره صلح افغانستان درمسکوبرگزارمیکنند و انتظار میرود هر دو جانب درباره‌ نقش مشترک‌ شان برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگو نیز بحث و تبادل نظر کنند.
این درحالیست که وزارت  خارجه‌  روسیه اعلام کرده است که همکاری مسکو با اسلام آباد  در اولویت سیاست خارجی روسیه است .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد :  بربنیاد گزارش های منتشرشده  خواجه محمدآصف، وزیر خارجه‌ پاکستان به دعوت همتای روس خود سرگی لاوروف در یک دیدار رسمی چهارروزه به مسکو رفته است و  قرار است وی در طول اقامتش در مسکو درباره‌ روابط دوجانبه، مسایل منطقه ‌یی و بین‌المللی گفت‌وگو کند.
همچنان در اعلامیه ‌یی که از سوی وزارت خارجه‌ پاکستان منتشر شده، آمده است این سفر فرصتی برای جست‌ وجوی راه‌ها و ابزارها برای تقویت و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های‌ سیاسی، اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، آموزش و پرورش و زمینه‌های فرهنگی را نیز فراهم می‌کند.
این درحالیست که روسیه پس از سال 2014 میلادی و خروج نیرو های بین المللی از افغانستان ونیزظهور گروه داعش دراین کشور؛ تمایل بیشتر به گروه طالبان نمود تا ازطالبان به عنوان یک ابزاردرمقابل گروه داعش  وجلو گیری از ورود این گروه به کشورهای آسیایی ، استفاده کند.
درهمین حال ، نزدیک به سه  سال پیش برای نخستین بار روسیه اعلام کرد که برای مقابله با نفوذ داعش در افغانستان با گروه طالبان در تماس است. روسیه همچنین در دو سال اخیر روابط خود را با پاکستان که از حامیان مهم طالبان پنداشته می‌شود، گسترش داده و گفته است برای برخورد نفوذ داعش در افغانستان همه گزینه‌ها را بررسی می‌کند. رابطه مسکو و اسلام‌آباد از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که رابطه پاکستان با آمریکا بشدت و در ماه های اخیر به سردی گرائیده است و به گفته ناظران این تحول می‌‌تواند پاکستان را بیش از پیش بسیار به مسکو نزدیک کند.
برخی از کارشناسان به این عقیده اند که نشست های چند جانبه روسیه ، پاکستان ،امریکا ،افغانستان وچین درگذشته ها به هدف رسیدن صلح افغانستان ازراه های گفتگو وکشانیدن طالبان به میزمذاکره ناکام بوده و نتیجه درقبال نداشته است.
به گفته آنان این نشست ها علاوه ازآنکه بی معنی است کشور های ذیربط درپی منافع خود به بهانه ای جستجوی راه های صلح افغانستان هستند.
پاکستان همیشه با استفاده ازبرگزاری چنین نشست های درپی منافع خود بوده  ونشست امروزی مسکو هم جز از تلاش های اسلام آباد است که بیشتر اهداف خود را جستجو میکند .
این نشست نیزبه دنبال نشست های قبلی  یک  تجربه ناکام است  زیرا نشست های که  درآن نماینده افغانستان حضورنداشته باشد بی نتیجه است.
درحالیکه دولت افغانستان  خودش ممثل اراده مردم است واگر این نشست هابه اجماع منطقه ای هدف باشد  پس افغانستان درچنین نشست ها یک اصل است وبدون حضور افغانستان هرگونه حرکت سازمان یافته به هدف گفتگوهای صلح افغانستان بی معنی و ناکام است .
پس ازاعلام راهبردی جدید امریکا درقبال افغانستان و کشورهای جنوب آسیا ، پاکستان از سوی رئیس جهمور امریکا به عنوان کشور حامی تروریست ودروغگو به جهان معرفی شد وکمک های مالی وتخنیکی امریکا به اسلام آباد قطع گردید اما تا هنوزهم به پاکستان فرصت داده شده که دست ازحمایت هراس افگنان بردارد ودرعملی شدن استراتیژی امریکا درمنطقه همکاری نماید ولی پاکستانی ها تلاش دارند تابا حمایت روسیه ، چین وایران  برنامه راهبردی جدید امریکا را درمنطقه به خصوص درافغانستان به چالش بکشاند.
روسیه نیز اکنون تلاش دارد تا با استفاده از سردبودند  روابط امریکا وپاکستان ، ازاسلام باد با نفوذی که بالای گروه طالبان دارد ازاین گروه برای جلوگیری از گسترش داعش درمناطق شمال افغانستان بهره ببرد  .
این درحالیست که جنرال  جان نیکلسون،قومندان  نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز در نشستی در واشنگتن با تاکید گفته بود که روسیه هم به جمع ایران و پاکستان پیوسته و مانند آنها به اعمال نفوذ زیانبار در افغانستان می‌پردازد.
او گفت، مسکو در تلاش مشروعیت بخشیدن به طالبان است واین مشروعیتی که روسیه به طالبان می‌دهد، مبنای واقعی ندارد، اما برای تضعیف دولت افغانستان و تحت شعاع قرار دادن تلاش‌های ناتو در افغانستان است. جاویدروشان

مشاهده در منبع اصلی