اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

درخواست جدید امریکا از طالبان

ایالات متحده امریکا از طالبان خواست تا پیشنهاد اشرف غنی را بپذیرند.

مشاهده در منبع اصلی