اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

جلسه مشترک کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی و وزارت تحصیلات عالی برگزار شد

کابل باختر 19 حوت
رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، امروز جهت افزایش همکاری‌ها بین کمیسیون و وزارت تحصیلات عالی و تطبیق بهتر احکام قانون اساسی در مربوطات آن وزارت با هئیت آن وزارت جلسه کرد.
به گزارش آژانس باختر،  در این جلسه قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، قضاوتیار محمد عارف حافظ سرپرست معاونیت و عضو کمیسیون، داکتر عبدالرؤف هروی عضو کمیسیون، داکتر احمد سیر مهجور معین وزارت تحصیلات عالی و هیأت آن حضور داشتند.
ابتدا تعدیل و ایزاد در مواد تفاهم‌نامه  همکاری فی مابین کمیسیون و وزارت تحصیلات عالی که قبلاً به امضا رسیده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، توافق بر آن شد که کاری مشترک  متشکل از نمایندگان کمیسیون و وزارت تحصیلات عالی متن تفاهم‌نامه را تهیه و پس از تأییدی هیأت رهبری دو نهاد اجرایی گردد.
بعداً نتایج و یافته‌های بخش‌های نظارتی کمیسیون از چگونگی ارائه خدمات تحصیلات عالی توسط پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی با مسؤولین وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته شد، که معین وزارت تحصیلات عالی، وعده داد تا کاستی‌ها و مشکلاتی که در عرصه تطبیق احکام قانون اساسی در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی موجود است، رفع شده و قانون اساسی به شکل بهتر تطبیق گردد.
در ادامه روی تطبیق بهتر و جلوگیری از نقض ماده 43 قانون اساسی که در آن دولت مکلف گردیده تا سطح لیسانس برای اتباع کشور خدمات تعلیمی رایگان عرضه نماید، صحبت شده و توافق بر آن شد که اخذ فیس از محصلان تایم شبانه پوهنتون‌ها باید بر مبنای احکام قانون اساسی حل گردد.
در اخیر  رعایت اصل مکافات و مجازات در برابر پوهنتون‌های خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مسؤولین وزارت تحصیلات عالی تعهد نمودند که در اجراآت شان حاکمیت قانون اساسی و سایر قوانین را به شکل جدی در نظر گرفته و از پوهنتون‌های که خدمات تحصیلی با کیفیت ارائه می‌کنند در پرتو احکام قوانین و مقررات حمایت نموده و با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که خلاف ورزی نموده برخورد جدی نمایند. نالان

مشاهده در منبع اصلی