اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

پیام های انفجار روز گذشته غرب کابل

انفجار اخیر که در نزدیک مصلای رهبر شهید به وقوع پیوست و تعدادی از مردم ما را قربانی و تعدادی دیگر را زخمی و خانواده‌ های زیادی را داغدار کرد برای ما پیام‌ هایی داشت که باید به خوانش گرفته شود.

1. مراسم از سوی استاد محقق، یکی از مقامات ارشد حکومتی گرفته شده بود و طبیعتا به دلیل اشتراک مقامات حکومتی تدابیر شدید امنیتی نیز گرفته شده بود.

2. باوجود تدابیر شدید امنیتی انتحاری خود را به نزدیک مصلای رهبر شهید و محل برگزاری مراسم رسانده بود این امر نشان می‌ دهد که حلقاتی از حکومت در کشتار مردم ما با تروریست‌ ها هماهنگ و همکار است.

3. شاید حکومتی‌ های ما نیز متوجه شده باشند که برای حلقه خبیثه مستقر در ارگ و برادران ناراضی آنها هزاره‌ های حکومتی و غیرحکومتی یکسان است و همه را هدف قرار خواهند داد.

4. با این انفجار حکومتی‌ های ما شاید واقعیت را بپذیرند که حلقه عنکبوتی ارگ و برادران ناراضی شان راستی راستی دارند ما را قتل‌ عام و نسل‌ کشی می‌ کنند بنابراین بهتر است که از توجیه سیاست‌ های تبعیض‌ آمیز و فاشیستی ارگ‌ نشینان دست بردارند و رودرروی مردم قرار نگیرند.

5. حکومتی‌ های ما شاید به خود آمده باشند که از این به بعد بجای اینکه یخن قربانیان را بگیرند باید حکومت را به دلیل همکاری با تروریست‌ ها و یا کوتاهی در انجام وظیفه تحت فشار قرار دهند و دولتمردان را پاسخگو سازند متاسفانه در انفجار دهمزنگ، حکومتی‌ های ما و طرفداران شان بجای اینکه تروریست‌ ها را محکوم و از دولت به خاطر همدستی با تروریست‌ ها و یا کوتاهی در انجام وظیفه انتقاد کنند با تمام توان شان به محکومیت جنبش روشنایی پرداختند فقط خدا می‌ داند که چقدر ما را زجر دادند.

6. این انفجار نشان داد که شورای مردمی جنبش روشنایی کاملا از وضعیت پایتخت آگاه بوده و با چهره پلید حلقه‌ عنکبوتی به خوبی آشنایی داشته‌ اند بنابراین با درایت کامل و با خریدن اتهام‌ ها به جان شان اعلام کردند که به دلیل فقدان امنیت و حفظ جان مردم امسال در کابل برای رهبر شهید مراسم نمی‌ گیرند زیرا جنبش نه توپ و تانک داشت و نه حکومت در تامین امنیت مراسم با جنبش همکاری می‌ کرد وقتی روز گذشته با وجود توپ و تانک انفجار صورت گرفت یقینا در مراسم جنبش که توپ و تانک ندارد خطر انفجار بیشتر بود.

7. این انفجار و حادثه قره‌ باغ به طور آشکار نشان داد که حلقه عنکبوتی ارگ در تبانی با برادران ناراضی شان مردم ما را اعم از حکومتی و غیرحکومتی هدف قرار داده‌ اند بنابراین همه با هم باید دست از اختلاف برداریم و به مشت واحد تبدیل گردیده و جلوی نسل‌ کشی خود را بگیریم. این درد جدا جدا درمان نمی‌ شود.

8. از همه دوستان عزیز می‌ خواهیم که در مورد انفجار اخیر دشمن و تروریست‌ ها را بخاطر خلق فاجعه و حکومت را به دلیل همدستی با تروریست‌ ها و یا کوتاهی در انجام وظیفه هدف قرار دهند و انتقادات شان را متوجه قربانیان و برگزارکنندگان مراسم ننمایند. ما بعد از انفجار دهمزنگ به قربانیان انفجار خیلی زجر داده شدیم و نباید با آنهایی که ما قربانیان را محکوم کردند، مقابله به مثل کرده و قربانیان را مورد شماتت قرار دهیم. ما بخاطر حفظ اتحاد مردم باید گذشت داشته باشیم.

محمد نسیم جعفری

مشاهده در منبع اصلی