اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

تجلیل از روز جهانی زن در کشور

شبکه زنان از روز جهانی زن طی یک کنفرانس ملی در کابل تجلیل کردتجلیل از روز همبستگی زنان در هراتتجلیل از روز جهانی زن در مزار شریفگرامیداشت از روز جهانی زن در جوزجانتجلیل از روز جهانی زن در نیمروزمراسم گرامیداشت از روز جهانی زنان در بامیانکد(12)

مشاهده در منبع اصلی