اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

اکنون: نشست شورای امنیت درباره افغانستان

نشست سازمان ملل متحد درباره افغانستان در حال برگزاری است.
در این نشست حبیبه سرابی معاون شورای صلح افغانستان تأکید کرد که نباید حقوق زنان در گفتگوهای صلح قربانی شود و در هر تصمیم دربارۀ صلح، حقوق زنان باید خط قرمز باشد.

یاماماتو فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان، نیز طی سخنانی به تلاش های افغانستان جهت رسیدن به صلح اشاره کرده گفت: حکومت افغانستان قدم هایی را که برای صلح مهم بود، برداشته است و اکنون نوبت طالبان است که به جنگ در افغانستان پایان دهند.

یاماماتو در این نشست، گزارشی را از وضعیت افغانستان ارایه کرد که در آن از اختلاف های سیاسی میان ارگ و عطامحمد نور نیز سخن به میان آمد: این اختلاف ها باید حل شود، چون نظام را تعضیف و بر پیشرفت ها و دست آوردهای حکومت، تأثیرات منفی می گذارد.

او در بارۀ برگزاری انتخابات در افغانستان نیز تصریح کرد که باید شفافیت و حضور زنان در انتخابات های آینده تضمین شود.

بحران مهاجرت، موضوع بیجا شدگان داخلی، افزایش تلفات غیرنظامیان، افزایش فعالیت گروه داعش، از موضوعات دیگری بودد که آقای یاماماتو از آنها به عنوان پدیده های نگران کننده یاد کرد.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی