اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

انفجار دادن زیارت سخی در ولایت غزنی

مشاهده در منبع اصلی