اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 قوس , 1397

انفجار دادن زیارت سخی در ولایت غزنی

مشاهده در منبع اصلی