اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 12 حمل , 1399

درسال آینده برای بیش از6850 دختر بر علاوه روند معمول فرصت های تحصیلی فراهم میگردد

کابل باختر 15حوت
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی امروز در کنفرانس خبری  دست آورد های آن وزارت را در سال جاری در بخش زنان و دختران برشمرد.
به گزارش آژانس باختر ، وی گفت وزارت تحصیلات عالی دسترسی زنان به تحصیلات عالی زیر بنای مشارکت فعال آنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراهم می کند.
پیکار دست آورد ها ی وزارت تحصیلات عالی به منظور تقویت حضور زنان در نهادهای آکادمیک در سال 1396 را برشمرد وگفت که 44663 محصل  دختر   در پوهنتون های دولتی و 43813 محصل دختر در پوهنتون های خصوصی جذب گردیده اند.
25 عراده موتر کاستر جهت سهولت در رفت و آمد محصلان با هزینه مجموعی چهار میلیون و  شش صد هزار افغانی آماده شده است.
321 تن از بانوان برای ادامه تحصیل در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتورا به خارج از کشورفرستاده شده اند .
713 بانو در برنامه های ماستری داخل کشور- راه یافته اند
برای 12000  محصل فرصت آموزش قانون منع خشونت و پالیسی های حمایتی دولت از زنان  فراهم گردیده است
ستراتیژی تساوی اجتماعی یا جندر در تحصیلات عالی- تدوین شده است
– آماده سازی شانزده لیلیه معیاری مجهز با امکانات آموزشی برای دختران در دوازده ولایت کشور ،ایجادکودکستان های معیاری در تمام دانشگاه های مرکز ومکلف ساختن تمام پوهنتون ها به ایجاد کودکستان درسال آینده
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی ،با اشاره به برنامه های سال آینده گفت که وزارت تحصیلات عالی برای  6850 دختر درآزمون شمول در موسسات تحصیلات عالی  فرصت مساعد میسازد .
پنج لیلیه معیاری برای دختران در ولایت های بامیان، کنر، بادغیس، هلمند و تخار ساخته میشودکه کار برخی از این لیلیه ها تانیمه های سال آینده تکمیل می گردد.
کار ساخت  اولین دانشگاه بین المللی زنان در سال پیش روی دست است
پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی در پوهنتون کابل با آغاز سال تحصیلی عملی میگردد و نیز مرکز  مطالعات زنان به منظور انجام تحقیقات علمی در موضوعات مربوط زنان در پوهنتون کابل ایجاد میشود و  برنامه ماستری مطالعات زنان وجندر در چوکات پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل ایجاد میگردد. نالان

مشاهده در منبع اصلی