اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

سخنگوی وزارت کار وامور اجتماعی: سالانه برای یک میلیون نفر زمینه کار فراهم می گردد

کابل 15 حوت باختر
عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزرات کار و امور اجتماعی در دومین روز کارزار ملی کار وتحصیل از طرح جدید خبر داد که بر بنیاد آن سالانه برای یک میلیون نفر زمینه کار فراهم می گردد.
کارزار  ملی کار و تحصیل دیروز در کابل افتتاح شد و برای سه روز ادامه می یابد.
عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار وامور اجتماعی پیرامون موضوعات مطرح جزئیات بیشتر به خبرنگار آژانس باختر ارائه کرد وگفت  که کارزار ملی کار وتحصیل شاخه از طرح جدید وزارت کار و امور اجتماعی است که زمینه کاریابی را فراهم می سازد.به گفته وی در روز اول این کارزار بیشتر از 3000 هزار نفر بازدید کردند و امروز انتظار می رود مراجعین بیشتر گردد.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی از طرح جدید  این وزرات  زیر نام کنفرانس ملی کار نیز خبر داد که پنج سال را در برمی گیرد و سالانه  برای یک میلیون نفر زمینه کار فراهم می گردد.
سپوژمی صیام رییس اجرایی نهاد خدماتی پلان فیوچر که این کارزار را به راه اندخته است در گفتگو با خبرنگار آژانس باختر گفت که به اساس مشکلات که جوانان در زمینه کاریابی و تحصیل داشتند این کارزار را دایر کرده اند تا مشکلات آنان در این زمینه مرفوع گردد.وی افزود که در سه روز کارزار برای 5 هزار نفر زمینه کار فراهم میگردد.وی خاطر نشان ساخت که در این کارزار 57 شرکت ونهاد تحصیلی شرکت کرده اند وزمینه کاریانی و خدمات تحصلی با تخفیف را فراهم می سازند.
مریم امینی مسوول کاریابی یکی از نهاد های شرکت کننده خبرنگار آژانس باختر بیان داشت  که تا روز دوم کار زار ملی کار وتحصیل 33 خلص سوانح را دریافت کرده اند.وی علاوه کرد که آنان متعهد اند که برای 150 نفر زمینه کار را فراهم می سازند و نیز شماری از متقاضی کار را به موسسات دیگر معرفی نمایند.
قیام الدین یکی از اشتراک کنندگان به آژانس باختر گفت که وی بخاطر پیدا کردن کار به این جا آمده است و از طریق ایمیل که یکی از نهاد های برگزار کننده برایش فرستاده آگاه شد و  تا حال در یک شرکت خلص سوانح خود را داده است.وی نقش چنین کارزار ها را در کاهش بی کاری مفید دانست.
در همین حال فیروزه یکی دیگر از اشتراک کننده ها به خبرنگار آژانس باختر گفت که یک دوستش به وی تماس گرفت و از این کار زار اطلاع داد. فیروزه علاوه کرد که بخاطر کاریابی در یکی از نها د های اشتراک کننده که برای  زنان است به این جا آمده است.
صیام پسرلی سخنگوی اتاق های تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با خبرنگآر آژانس باختر نقش بخش خصوصی را در کاریابی مهم دانست و گفت که اتاق های تجارت وصنایع از راه اندازی چنین برنامه ها استقبال می کند.
وی از راه اندازی چنین کارزار ها بخاطر پیدا کردن کار برای جوانان در آینده نیزخبرداد.  مجیب مرزایی

مشاهده در منبع اصلی