اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

خیمه‌ی معترضان با دخالت پولیس از شاهراه کابل – قندهار برچیده شد

مشاهده در منبع اصلی