اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 عقرب , 1397

حکومت هیچ وقعی به هیچ نوع انتقادی نمی گذارد

تمرکزگرایی یکی از عواملی است که روند رشد و توسعه سیاسی را کند ساخته و سبب سرنگونی جریان های سیاسی اصلاح طلب در داخل نظام می شود. در حالیکه حکومت به شدت به این امر متهم است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)معین معین رییس دارالانشا حزب محور افغانستان در برنامه «دیدگاه» گفت: حکومت افغانستان هیچ وقعی به هیچ نوع انتقادی نمی گذارد. دقیقا هم ساختار سیاسی را متمرکز ساخته است و هم ساختار اداری را. هر کسی هم که در ساختار اداری باید به چوکی و مقام برسد. باید از این فیلتر سیاسی که رییس جمهور برای خود درست کرده است بگذرد. این نشان می دهد که به لحاظ کارکردی حکومت وحدت ملی و در راس، ارگ ریاست جمهوری آنقدر شخصیت متمرکزگرا دارد که هم عرصه سیاست را می خواهد تنگ بسازد و هم عرصه اداری را.

وی ادامه داد: همچنان ارگ آنقدر به تمرکز قدرت باور دارد که با هیچ جریان سیاسی که از او انتقاد می کند همسویی نشان نمی دهد به جایی که تعامل کند تقابل می کند. به جایی که مسامحه کند تعارض می کند. اینها به خاطر تمرکز قدرت است. یعنی هم ساختار سیاسی و هم ساختار اداری را غصب می کند و می خواهد هم کارکرد و عملکرد آنقدر تمرکزگرا باشد که فراقانونی عمل می کند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی