اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 جوزا , 1399

احدی: چیزی که ندیدیم پیشنهاد جدید است

پیشنهادات حکومت، پلان قوی و عملی نیست که پروسه صلح را محقق کند.

انور الحق احدی رییس جبهه ملی نوین افغانستان در گفتگو با جمهور در نشست دوم پروسه کابل گفت: کنفرانس کابل برگزار شد و حکومت پلان صلح را پیشنهاد کرد؛ تا جاییکه من در جریان هستم چیزی که محسوس شد این بود، حکومت افغانستان کوشش دارد برای دنیا بگوید که طالبان یک تروریزم جهانی است، یک پدیده ای که نه تنها افغانستان بلکه دیگر کشورها را هم تهدید می کند. افغانستان در خط اول جنگ قرار دارد باید که دنیا به افغانستان کمک کند تا تروریزم را شکست دهد.

احدی بیان کرد: جهان تا اندازه ای، استدلال افغانستان را قبول دارد ولی چیزی که من در حکومت ندیدم، پیشنهاد جدید است، حکومت اگر با طالبان به موافقه برسد، جابجایی طالبان در نظام سیاسی مشکل نیست اما مشکل، حل سیاسی است که موافقه شود چراکه پیشنهاداتی که حکومت تهیه کرده، پلان قوی و عملی نیست که بتواند پروسه صلح را تحقق ببخشد.

رییس جبهه ملی نوین، در خصوص گفته ها از احتمال تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرده است که مردم را تشویق می کنیم که مخالفت مدنی کنند، مخالفت مدنی قوی که مجال حکومت کردن نباشد.

احدی با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 2019 کاندید خواهد شد گفته است که از حکومت چیزی ساخته نیست، زمامداران حکومتی، لیاقت حکومت کردن را ندارند، کفایت و مدیریت کاری را ندارند، به این خاطر انتخابات زودهنگام را پیشنهاد کردم اما کسی قبول نکرد اما در انتخابات سال بعد با متحدین خود آمادگی کامل می گیریم.

وی درخصوص نفع و ضرر دادخواهی والی بلخ گفته است که شرایط کنونی که بوجود آمده به منافع مردم افغانستان نیست. حکومت وحدت ملی نیز به منفعت مردم نیست و خلاف قانون اساسی است، چیزی که به نفع مردم است این است که حکومت وحدت ملی از بین برود، انتخابات برگزار شود و مطابق با قانون پیش برود و حکومت قانونی روی کار آید.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی