اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

تجلیل از روز ملی سرباز

رییس جمهور در مراسم تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشورتجلیل از روز ملی سرباز در بدخشانتجلیل روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی در بامیان بزرگداشت از روز ملی سرباز در قندوزتجلیل از روز ملی سرباز در بادغیسکد(12)

مشاهده در منبع اصلی