اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

تجلیل از روز ملی سرباز

رییس جمهور در مراسم تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشورتجلیل از روز ملی سرباز در بدخشانتجلیل روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی در بامیان بزرگداشت از روز ملی سرباز در قندوزتجلیل از روز ملی سرباز در بادغیسکد(12)

مشاهده در منبع اصلی