اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

عواید بندر حیرتان ۲۲ درصد به نسبت سال قبل رشد داشته است

مسئولان اداره خدمات بندری حیرتان در شمال افغانستان گفته اند که با توجه به‌ سطح افزایش تجارت در واردات و صادرات میزان عواید این اداره نسبت به سال گذشته تا مرز نزدیک ‌به ۲۳ درصد افزایش داشته است.
پس از کاهش نسبی نا امنی در چند ولایت شمال افغانستان، مسئولان بندر تجارتی حیرتان در بلخ از افزایش درآمد شان خبر می‌دهند.
کاظم مهرزاد، معاون اداره خدمات بندری حیرتان، به ‌صدای امریکا گفت که میزان درآمد آنها از ناحیه واردات و صادرات کالاهای تجارتی به کشورهای آسیایی میانه نسبت به سال‌های گذشته تا ۲۲،۳ درصد افزایش یافته است.
به‌گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان، یا آستراس در سال ۹۶ هجری‌ شمسی حجم واردات کالاهای تجارتی به بیشتر از دو میلیون هشت‌ صد و چهل تُن می رسد و حجم صادرات اموال به یک ‌صد و پانزده تُن رسیده است.
درحالیکه درسال گذشته حجم واردات و صادرات کمتر ازاین رقم بود.
کاظم مهرزاد گفت "درسال ۱۳۹۵ هجری شمسی ما ۱۱۵،۲۳۳ تُن اموال صادارتی داشتیم از جانب افغانستان به آسیایی میانه صادرات داشتیم و در بخش واردات ما ۲ میلیون ۸۴۰ هزار ۱۴۴ تن واردات داشتیم. عواید بدست آمده درسال ۹۶ هجری شمسی ۶۶۲ میلیون ۸۹۵ هزار ۲۶۰ افغانی عواید داشتیم. و ۲ میلیون ۴۷۹ هزار ۷۵۸ دالر امریکایی عواید داشتیم که درسال مالی ۹۶ ما در اموال صاداراتی ۲۳۱ فیصد تزیید داشتیم و در واردات ۷،۸ فیصد تزیید داشتیم که عواید بدست آمده ما ۲۲،۳ فیصد و در بخش دالری ۵۳ فیصد افزایش در عواید را نشان می دهد."

مشاهده در منبع اصلی