اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

منافع کشورهای شرکت کننده در کابل جنگ است

در نشست کابل بیش از بیست کشور قدرتمند و کشورهای منطقه ای و جهانی و همچنین سه سازمان ناتو، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا اشتراک کرده اند و پیرامون صلح در افغانستان سخن گفتند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، اسدالله زایری استاد دانشگاه در برنامه «چشم انداز» اظهار می دارد که منافع کشورهای شرکت کننده جنگ می باشد پس چطور انتظار صلح می شود از این نشست ها داشت و گفت: مسیر صلح مشکلات خاص خود را دارد راه صلح با دشواری ها، با موانع زیاد منطقه ای ، فرامنطقه ای و داخلی مواجه است. از طرفی کشورهای مختلف هم به منافع خود فکر می کنند و خود باعث جنگ های نیابتی در افغانستان می باشند و تا وقتی منافع آنها در جنگ نهفته باشد امیدی هم برای تلاش آنها برای صلح وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین نباید انتظار داشت که در عصر امروز ما به یک نتیجه مشخص برای صلح دست پیدا کنیم. مشکلات افغانستان عوامل مختلف دارد بنابراین نباید خیلی از این نشست ها انتظار داشت.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی